Leadership

Leadership


Dean Emeritus

1483665303113810.jpg

Xu Kuangdi

 


Dean

1483665343109818.jpg

Xu NingshengVice Dean                                                                                                                                                                              

陈志敏en.jpg张军en.jpg1483665497718838.jpg1483665504843113.jpg1483665517260019.jpg1483665525119479.jpg

Chen Zhimin              Zhangjun                 Peng Xizhe               Wu Xinbo               Jin Guangyao          Zhang Yi (Executive Vice Dean)General Secretary

 1483665539131534.jpg

Chen Yinzhang